Aanmelden begeleiders


Wij hebben elk jaar weer leiding tekort! Van de 70 jongeren die zich per jaar opgeven, krijgen we vaak maar 3 aanmeldingen van mensen die de jeugd wel wil begeleiden. De rest verwerven we met mond tot mond reclame en veel smeken. Elk jaar is het dus weer de vraag voor JeePee of de nieuwe groep wel kan starten omdat we om begeleiders staan te springen. Dus twijfelt u maar een klein beetje, kom erbij, we zijn een erg gezellige groep die vooral de jeugd een leuke avond willen bezorgen en zelf daarbij ook nog leuke dingen wil doen en meemaken.
Begeleider kan je worden vanaf 16 jaar tot 88 jaar.


Waarom u?
Om de jeugd te begeleiden zijn er volwassenen nodig. Het liefst ouders met een kind in groep 8 / brugklas. Maar uiteraard mogen ook andere volwassenen deelnemen aan de begeleidersgroep.
Een JeePee groep bestaat maximaal drie jaar.
De invulling van de avonden is aan u als begeleiderssgroep. Als u zelf enthousiast bent over een thema/onderwerp, dan brengt u dat ook over op de jongeren. De thema’s kunnen een educatief, sociaal of ontspannend karakter hebben. Enkele voorbeelden; een avond naar de brandweer, info
avond over drugshonden, schuitentocht of chillen met een film op groot doek. De avonden zijn op de vrijdagen, 1 x in de maand, wat neerkomt op ongeveer 6 avonden per jaar en vinden meestal plaats in De Schoof. Deelname is kosteloos voor u en uw kind.
Daarnaast zijn er ongeveer 3 bijeenkomsten met het bestuur en een afvaardiging van elke JeePee groep. Tijdens deze avonden vindt er een uitwisseling plaats van ideeën en kunnen knelpunten besproken worden vanuit de groepen en het bestuur.
Dus geef u op! Wij zullen heel blij met u zijn!