Geschiedenis


Jeepee Wervershoof is in 1985 gestart op initiatief van Vera Ooijevaar, Piërre Wildoer en Kees Schouten
Ze misten in ons dorp een jongerenorganisatie, en hebben vanuit de R.K.Kerk, het jongerenpastoraat opgericht.

Hier het verhaal van Kees:

Ontstaan Jongerenpastoraat  Wervershoof

Opstart

In november 1984 werd er door Pastoor Janssen, Piërre Wildoer, Vera Ooievaar en Kees Schouten een oprichtingsvergadering belegd. Men wilde vanuit de kerk iets gaan doen met de jongeren die de lagere school (nu basisschool) hadden verlaten. Er werden toen een aantal enthousiaste mensen gevraagd, die zich hiervoor wilden inzetten. Op de eerste avond was ook Jan Hoffer uit Nibbixwoud aanwezig. In die plaats draaide  het Jongerenpastoraat al enige tijd. Samen is er een stappenplan gemaakt hoe in Wervershoof het Jongerenpastoraat van start te laten gaan. Na een aantal vergaderingen werd duidelijk dat er draagkracht was om te starten. Het boekje ‘Op blote voeten’ was de leidraad voor de eerste thema’s. De groep wilde na de zomervakantie van 1985 van start gaan. Er werden uitnodigingen gemaakt en die werden begin september 1985 bij de jongeren bezorgd en ook weer opgehaald. Daaruit bleek dat er meteen al met 2 groepen gestart kon worden; veel aanmeldingen. In oktober 1985 was er een start in De Schoof. Ook toen is er ook voor een gangbare naam JeePee gekozen met daarachter het jaar waarin gestart werd. De eerste groep heette JeePee ’85.  Dat lag beter in het gehoor dan het woord Jongerenpastoraat. De avonden bij de brandweer stammen al af van deze eerste jaren en nog steeds staat deze avond ieder jaar op het programma.

Financiën

De gelden kwamen eerst alleen vanuit de parochie; al snel volgde de Stichting Gemeenschapveiling en later ook de gemeente Wervershoof met zijn emancipatie- subsidie. Later is daar de Paaseierenactie bijgekomen en een klein deel van de collecte van de Kinderhulp mochten we ook zelf in onze kas houden.

Hoe ging het verder?

Als snel bleek dat we de jongeren konden boeien. De avonden bleven goed bezet.  In die eerste jaren zijn vele thema’s uit het eerder genoemde themaboek gebruikt. Na 2 jaar kwam er een kentering van de deelnemers in de oudste groep. Tijdens een avond in het derde jaar waren maar 4 jongeren aanwezig. Hier bleek dat het onderwerp van de avond (Yoga) de jeugd niet aansprak. De volgende avond was het aantal weer op een normale peil.

De echte doorbraak kwam in 1990 toen er in Heiloo een weekend werd georganiseerd, om te gedenken dat Willibrordus 700 jaar geleden voet aan wal zette in Nederland. Toen werd duidelijk dat JeePee niet iets van Wervershoof alleen was, maar dat het in veel meer plaatsen was opgestart. De eerste jaren werd na drie jaar afscheid genomen van de jeugd, maar na dat weekend wilde de jeugd helemaal niet stoppen en zo ontstond JeePee Plus. In die jaren is ook tot tweemaal toe een levend kerstspel opgevoerd. Op eerste en tweede Kerstdag kwamen ongeveer 2000 mensen kijken naar de kribbe, met daarin een echt Jezus kind en daarom heen de bekende figuren uit het kerstverhaal, compleet met echte dieren. De opbrengst ging naar Pastor Sjaak de Boer die toen in Brazilië werkte. De naam JeePee was tot heel Wervershoof en omgeving doorgedrongen. Er kwam een regionaal overleg met JeePee-groepen uit Zwaagdijk, Onderdijk en Andijk. Ook het overleg binnen het Dekenaat Hoorn bracht steeds weer nieuwe ideeën naar de dorpen. Dit alles onder de bezielende leiding van Maretty Schaap. Vanuit het Dekenaat is ook een aantal keren de actie Gered Gereedschap georganiseerd om oud, vooral tuindersgereed-schap, een tweede leven te gunnen in de Derde Wereld.

Na het succesvolle Willibrordusweekend kwam een jaarlijks terugkerende Nachttocht naar Heiloo. De avond voor Hemelvaartsdag startte vanaf diverse plaatsen uit Noord-Holland, waaronder Wervershoof, jongeren fietsend en wandelend richting Heiloo. Ieder jaar verdiepte men zich in een bepaald vooraf vastgesteld thema. Na aankomst in Heiloo wachtte de deelnemers een viering in de Willibrorduskerk en een stevig ontbijt.

Teams van JeePee deden mee aan het jaarlijkse straten-en bedrijventoernooi van de volleybalvereniging. Na het weekend in Heiloo is het jaarlijkse JeePee-weekend uitgegroeid tot een happening, waar lang naar werd uitgezien. Topweekenden zijn gehouden in: op De Paasheuvel in Vierhouten en ’t Laer in het Gooi (Laren). Ooit is daar een Heideplaggerslied gecomponeerd. In Vierhouten kwamen ongeveer 35 jongeren een weekend lang bij elkaar en er werd geslapen in tenten. Goed dat het toen niet regende, de tenten waren zo lek als een mandje, maar het is een weekend geworden om nooit te vergeten. Ook zijn er weekenden gehouden in: Groet, Bergen aan Zee, Nunspeet, Doornspijk, Haarlemmerliede en weer in ‘t Laer te Laren.

Sprekers vertelden over hun leven.

Later werd gezocht naar een andere invulling en wel door mensen iets te laten vertellen van een bijzondere reis of ervaring en wat dat van betekenis is geweest in hun verdere leven. Voorbeelden: met een oude eend naar de Noordpool, een zwerftocht door de prachtige natuur in Canada, backpacken in Australië, Jan Pannekeet die sprak hoe mooi onze Westfriese taal eigenlijk is, een beroepsvisser die vertelde over de voor- en nadelen van zijn beroep, een F16 piloot die ’s morgens over Wervershoof is gevlogen en ’s avonds zijn verhaal is komen doen en toen mooie duidelijke luchtfoto’s van ons mooie dorp kon laten zien. Maar ook sprekers van o.a. Stichting Delinquentie en Samenleving, de Brijderstichting en mensen uit Volendam die intensief gewonde slachtoffers van de Nieuwjaarbrand hebben geholpen. Meerdere bekende Nederlanders hebben we op bezoek gehad, wie er bij was zal dat niet vergeten zijn, de avonden met Major Bosshardt, Bisschop Bomers en de vader van Joes Kloppenburg, die vertelde hoe het is om je zoon te moeten verliezen door zinloos geweld, maakten indruk. Maar ook onze eigen pastoor Janssen, oud burgemeester Wokke en Sjaak de Boer hebben hun levensverhaal verteld. Ook hebben enkele JeePee begeleiders hun levensverhaal verteld. Ieder mens heeft tenslotte zijn eigen verhaal, dat voor een ander vaak boeiend en interessant kan zijn.

Bestuurlijke kant

Bij de start van de eerste groepen in 1985, werd Theo Breg de eerste voorzitter. Bij het ontstaan van JeePee ’86 werd meteen gekozen voor een overlegstructuur met afgevaardigden van beide groepen. Ook die structuur is nooit veranderd. In 1991 is Theo gestopt en heeft Kees Schouten de voorzittershamer overgenomen. In 2000 is er voor de derde keer in de JeePee geschiedenis weer een levend kerstspel opgevoerd in de Werenfridusschool. Ook toen weer bijna 2000 bezoekers. De netto opbrengst ging toen naar kindertehuizen in Polen en Nepal. In 2001 gaf Kees aan te willen stoppen met JeePee. Voorzitter werd toen Pieter Kreuk. Vanaf begin jaren negentig is er steeds naar gestreefd om jongeren in het bestuur op te nemen, om ze mee te laten denken over het programma en naar de toekomst toe ze meer verantwoordelijkheid te geven op bestuurlijk niveau. Het zoeken naar nieuwe begeleiding is ieder jaar weer een hele klus. Op een van de Vormselavonden kwam iemand van het JeePee bestuur vertellen wat JeePee Wervershoof inhield.  Ook werden dan de ouders gevraagd om in de begeleiding te komen. Van de jongeren wisten we wel dat ze zouden komen, maar van de ouders was dat niet zo vanzelfsprekend. Nu in 2011 wordt er weer een nieuwe voorzitter benoemd in de persoon van Tieneke Bakker.

Met Jongeren op reis naar Brazilië

In 2000 werd bekend dat het Dekenaat Hoorn een jongerenreis ging organiseren naar Brazilië, in 2002. Er was plaats voor ongeveer 25 jongeren uit het Dekenaat Hoorn. Na enkele informatieavonden was de groep compleet en werd er een naam bedacht: Mutirao wat in het Portugees ‘inspanning’ betekent. Een 8-tal begeleiders begeleidde de jongeren tijdens het hele traject van 2 jaar. Er werd gestart met Portugese lessen en er werden diverse acties gehouden om heel veel geld bij elkaar te halen. Dit geld zou gebruikt gaan worden in Brazilië om op enkele vooraf geselecteerde plaatsen echt aan het werk te gaan, om de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking te verbeteren. De reiskosten werden door de jongeren zelf betaald. Het was goed om te zien dat er uit de regio Wervershoof veel jongeren deelnamen aan deze reis. De dorpen Andijk, Zwaagdijk en Onderdijk waren ieder vertegenwoordigd met 2 jongeren en de groep uit Wervershoof bestond uit 8 deelnemers. Het is een hele mooie ervaring geworden voor alle betrokkenen die ze niet snel zullen vergeten. Ook toen was er mooie PR voor JeePee want het NHD plaatste vier weken lange iedere dag een stukje, door de jongeren zelf geschreven, over de belevenissen in Brazilië.

Toekomst JeePee Wervershoof??

We schrijven nu 2011. De jongeren hebben andere manieren om met elkaar in contact te komen. De sociale media (Hyves, MSN, Twitter, Facebook) hebben hun intrede gedaan en het samenhorigheidsgevoel van de jeugd lijkt soms ver weg, maar toch bestaat JeePee Wervershoof nog steeds.

Ik wens JeePee Wervershoof nog een lang leven toe en ik hoop daar op afstand nog lange tijd getuige van te mogen zijn.

Groeten Kees Schouten.